VIII Zimowa Szkoła Metodologiczna
16-17 lutego 2023 r.

Strona główna

Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Katedra Filozofii i Teorii Polityki Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ósmej Zimowej Szkole Metodologicznej, która odbędzie się w dniach 16-17 lutego 2023 roku.

 

Wydarzenie adresowane jest do osób, które w gronie najwybitniejszych specjalistów w kraju chciałyby skonsultować swoje projekty badawcze lub aktualnie prowadzone badania pod kątem poprawności metodologicznej.

Zapraszamy przede wszystkim reprezentantów politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, nauk o mediach oraz dyscyplin pokrewnych. Możliwe będzie skonsultowanie swoich projektów badawczych przedstawianych w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki, rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i wszelkich innych prac badawczych.

 

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość:

  • wysłuchania wykładów eksperckich z zakresu metodologii nauk o polityce,
  • wzięcia udziału w tematycznych panelach warsztatowych, w trakcie których zaprezentują i poddadzą do dyskusji swoje koncepcje badawcze,
  • uzyskania informacji, w jaki sposób poprawnie przygotować wniosek o grant w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Drugi dzień VIII Zimowej Szkoły Metodologicznej będzie poświęcony wypracowaniu pomysłów na zespołowe projekty badawcze. Uczestnicy będą współpracować w grupach, wykorzystując zainteresowania, wiedzę oraz kompetencje w celu opracowania wspólnych problemów i podejść badawczych. Każda grupa będzie dążyć do przygotowania koncepcji badawczej, którą uczestnicy będą mogli wykorzystać do realizacji wspólnych badań. Uczestnicy zostaną zaklasyfikowani do grup na podstawie kryteriów merytorycznych i metodologicznych.

VIII Zimowa Szkoła Metodologiczna w tym roku odbędzie się hybrydowo lub on-line w zależności od liczby osób deklarujących chęć udziału w konferencji stacjonarnie oraz od sytuacji epidemicznej w Polsce.

 

 

 

Konferencja w Toruniu